Individuální výcviky

Na stránku     Pokud máte zájem o individuální výcvik, čeká Vás deset výcvikových lekcí. Při individuálním výcviku se budu věnovat jenom Vám a Vašemu psovi a nikdo jiný nás nebude rušit. V průběhu kurzu probereme základní cviky ovladatelnosti psa jako je přivolání „Ke mně“ a za chůze „K noze“, chůzi u nohy a obraty, sedni – lehni – vstaň u nohy psovoda, přinášení aportu, odložení za chůze i dlouhodobé odložení a samozřejmě zdolávání překážek přizpůsobených věku a velikosti psa. 

Stránka 7   

 

   Při individuálním výcviku máte dále možnost kromě ovladatelnosti  psa  absolvovat  základy  obranných  prací,  kdy v začátcích výcviku využíváme přirozený lovecký pud psa. Rozvíjíme tuto vlastnost dál formou hry tak, aby si Váš pes chtěl s figurantem hrát a přetahovat se o kořist. 

 

                      

 Stopa

   Pokud máte zájem v budoucnosti složit se svým psem nějakou zkoušku z výkonu, neměli byste se vyhýbat ani pachovým pracím, tedy naučit svého psa stopovat.   

jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj      A způsob výcviku? Je podobný jako ve škole  🙂    Při výcvikové lekci probereme některé cviky, vysvětlím Vám a ukáži, jak správně se psem pracovat. Vy budete mít za domácí úkol tyto cviky doma procvičovat. Na následující lekci my předvedete, jak jste tyto cviky zvládli, já Vám řeknu co děláte dobře nebo naopak špatně a přidáme další cviky, které budete doma přes týden opět procvičovat. Při desáté lekci projdete přezkoušením a budete vědět, jak máte se svým psem zacházet a cvičit, čeho se máte vyvarovat a naopak na co se zaměřit.

Show Buttons
Hide Buttons