Výcvik psa

     Výchova pejska začíná už od jeho narození a ve zkratce a zjednodušeně můžeme říct, že jaká je výchova, tak se bude pes chovat v dospělosti. Tedy jak se bude chovat k lidem, v cizím prostředí a podobně. Není účelem na této stránce pojednávat o výchově psa a tak jen uvádím, že u nás se psům věnujeme s maximální péčí s důrazem na jejich budoucí využití. Rozhodně násilím psy k ničemu nenutíme, ale jsme důslední a vytrvalí.

 

Můžeme říci, že výcvik psů dělíme do dvou skupin:                                       

                                                                                                       

1) sportovní výcvik

     Dle přání zákazníka vycvičím psa ke zvládnutí cviků základní poslušnosti. V případě zájmu připravím psa ke složení zkoušek podle zkušebního řádu. To znamená, že pes musí kromě cviků poslušnosti zvládnout pachové a obranné práce (viz zkušební řády). Záleží pouze na domluvě se zákazníkem, zda pes bude po dobu výcviku u mne nebo zda bude za mnou se psem dojíždět. 

 

2) výcvik pro služební využití

     Výcvik psů zaměřuji na jejich použitelnost pro službu u bezpečnostních agentur, Městské policie a Policie ČR. To znamená, že psi musí být schopni složit jak zkoušky ve sportovní kynologii, tak u zmíněných ozbrojených složek. Podle mého názoru se obojí navzájem nevylučuje i když se pachové a obranné práce psa od sebe liší. Takový pes musí kromě jiného například  umět při obchůzce upozornit psovoda na ukrytou osobu v objektu nebo v terénu, případně ji samostatně vyhledat. Dále takovou osobu musí umět např. blokovat do příchodu psovoda a rovněž ji v krajním případě zadržet. Upozorňuji, že použití psa musí být dle právních norem ČR. Výcvik psů pro služební využití probíhá u mne a  zákazníkům je předávám po jeho skončení.

     Samostatnou kapitolou je výcvik psů pro střežení objektů. V tomto případě je třeba si uvědomit, že samotný pes v objektu bez dozoru může způsobit i určitou škodu (jsou například známé případy, kdy pes, uzavřený v objektu autobazaru přes noc, poškodil nárazníky u některých vystavených vozidel). Nechci tím ale říci, že ve vhodném objektu nemá strážní pes své opodstatnění. Je velmi důležité zvážit, o jaký střežený objekt se jedná a co od strážného psa očekáváme.

 

     Pokud tedy shrneme výše uvedené, tak pes po skončení výcviku musí zvládnout cizí stopu v terénu minimálně dvě hodiny starou a cizí stopu ve frekvenci (na silnici, chodníku a podobně) 15 minut starou. V poslušnosti musí umět přivolání, obraty u nohy na vodítku na místě a za pochodu, sedni – lehni – vstaň u nohy psovoda a metr před psovodem, přinášení aportu, zdolávání různých  překážek, štěkání na povel a dlouhodobé odložení na určeném místě.  Při obranných pracích musí umět vyhledat a štěkáním označit ukrytou osobu v přírodním terénu a v objektu. Její následný doprovod na určené místo, ochranu psovoda při případném napadení cizí osobou, blokování cizí osoby a zadržení osoby na vzdálenost cca 50 metrů.

 

                

Show Buttons
Hide Buttons